Vårt primære
arbeidsdistrikt:

 Vi yter tjenester i 
 kommunene

 • Mandal
 • Lindesnes
 • Audnedal
 • Marnardal
 • Åseral

 Tilstøtende deler av:

 • Songdalen
 • Søgne

 

 

 nua

Når er skaden en naturskade?

Naturskade er en skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, jordskjelv, vulkanutbrudd eller lignende.

Når objektet ikke kunne vært dekket ved forsikring

Skader på fast gods og løsøre i Norge i de tilfeller der det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved alminnelig forsikringsordning.

Når skaden er et faktum

Ta kontakt med lensmannen innen 4 uker – utenfor lensmannsdistrikt med byretten.

SAKSGANGmandal-7

 • Foreløpig melding fylles ut
 • Takseringsmåte avtales med lensmann/takststyrer
 • Takst blir holdt
 • Takst blir tilsendt skadelidte
 • Eventuell klage (kreve overskjønn)
 • Skaden må utbedres før erstatning kan utbetales

 -

Siden oppdatert november 2011


Webdesign ©2011-15 Salit