Arbeidsdistrikt:

 Vi yter tjenester i 

  • Mandal
  • Lindesnes
  • Audnedal
  • Marnardal
  • Åseral

 Tilstøtende deler av:

  • Songdalen
  • Søgne

 

 

 nua

mandal-5Slik takst kan være aktuell enten ved kjøp av bruktbolig, ved kjøp/oppføring av ny bolig, eller ved utført arbeid på en bolig/bygning.

Lover som regulerer

Avhendingsloven legges til grunn når du kjøper bruktbolig, eller ny bolig med rett til tomt fra en utbygger, når kontrakten underskrives etter at entreprenøren har fullført arbeidet.

Bustadoppføringsloven legges til grunn ved oppføring eller kjøp av ny bolig når kontrakten underskrives før entreprenøren har fullført arbeidet.

Lov om håndverkertjenster m.m. for forbrukere fanger opp tjenester/oppdrag vedr. reparasjonsarbeider, vedlikehold, ombygging m.m.


Mangler osv.

Huskjøpere/byggherrer/oppdragsgivere opplever tidvis mangler ved den ”varen” de har kjøpt. Normalt er det kjøperens plikt å dokumentere eventuelle mangler.

Rapport

I en slik situasjon kan det være aktuelt med en rapport. Det foretas besiktigelse etter samme mønster som for en byggskade, se denne.

-

Siden oppdatert november 2011


Webdesign ©2011-15 Salit