Hvem rekvirerer?

mandal-3Normalt rekvireres byggskadetakst av forsikringsselskaper, advokater eller private huseiere.

Besiktigelse

Det foretas besiktigelse som bl.a. omfatter vurdering av stedlige forhold, skaderegistrering, målinger osv.

Rapport

Det utarbeides rapport med beskrivelse av:

  • skadeårsak
  • skadeomfang
  • tiltak
  • reparasjonskostnader

I enkelte situasjoner kan det også være aktuelt å vurdere skadens påregnelighet ut fra byggemetode, ”levetid”, vedlikehold, bruk etc.

Videre kan det være aktuelt å vurdere om en reparasjon fører til en verdiøkning.

-

Siden oppdatert november 2011