Arbeidsdistrikt:

 Vi yter tjenester i 

 • Mandal
 • Lindesnes
 • Audnedal
 • Marnardal
 • Åseral

 Tilstøtende deler av:

 • Songdalen
 • Søgne

 

 

 nua

Hvem rekvirerer?

mandal-3Normalt rekvireres byggskadetakst av forsikringsselskaper, advokater eller private huseiere.

Besiktigelse

Det foretas besiktigelse som bl.a. omfatter vurdering av stedlige forhold, skaderegistrering, målinger osv.

Rapport

Det utarbeides rapport med beskrivelse av:

 • skadeårsak
 • skadeomfang
 • tiltak
 • reparasjonskostnader

I enkelte situasjoner kan det også være aktuelt å vurdere skadens påregnelighet ut fra byggemetode, ”levetid”, vedlikehold, bruk etc.

Videre kan det være aktuelt å vurdere om en reparasjon fører til en verdiøkning.

-

Siden oppdatert november 2011

 

 

 


Webdesign ©2011-15 Salit