Arbeidsdistrikt:

 Vi yter tjenester i 

  • Mandal
  • Lindesnes
  • Audnedal
  • Marnardal
  • Åseral

 Tilstøtende deler av:

  • Songdalen
  • Søgne

 

 

 nua

Hva er byggelånkontroll?

mandal-2Bank/lånegiver forlanger normalt en byggelånkontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. For å ha tilsyn med dette må byggherre betale kontrollgebyr til bank/lånegiver, eller takstmann. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å fullføre kontraktsforholdet.

Kontrollen omfatter leverte tjenester og materialer i forhold til det som er fakturert.

Kontrollen omfatter ikke kvalitetsvurdering el. lign. Kvalitetskontroll må avtales særskilt.

Hvordan foregår byggelånkontroll?

Vanligvis vil det være tilstrekkelig med 3 byggeplassbesøk i løpet av byggeperioden. Disse besøk legges opp i forhold til betalingsplanen til utførende entreprenør.
Første besøk kan være ved oppsatt råbygg.
Andre besøk kan være når bygget er innvendig klart til maling.
Tredje besøk kan være ved overlevering.

I andre situasjoner foretas kontroll etter ”oppsamling” av faktura fra ulike entreprenører.

Takst

I noen tilfeller foretas en forhåndstakst, dvs. en økonomisk og markedsmessig vurdering av prosjektet.
Når bygget er ferdigstilt foretas ofte en avsluttende verditakst.

-

Siden oppdatert november 2011

 

 


Webdesign ©2011-15 Salit