Vårt primære
arbeidsdistrikt:

 Vi yter tjenester i 
 kommunene

  • Mandal
  • Lindesnes
  • Audnedal
  • Marnardal
  • Åseral

 Tilstøtende deler av:

  • Songdalen
  • Søgne

 

 

 nua

Prisliste, f.o.m. 01.01.2014
Vanlige veiledende satser
Priser vil kunne variere, beroende på alder, størrelse, tilstand m.v.
       
Spesifikasjon Sats 25% mva SUM
Verdi- og lånetakst boligeiendom, 1 enhet inntil 150 m² BRA 2800,00 700,00 3500 ,00
Verdi- og lånetakst boligeiendom, 1 enhet + 1 hybel 3280,00 820,00 4100,00
Verdi- og lånetakst, enkel rekkehusleil., el. lign. 2500,00 625,00 3125,00
 Verdi- og lånetakst, landbruk/konsesjonspliktige eiendommer, etter medgått tid , fra 3600,00 900,00 4500,00
       
Verdi- og lånetakst fritidseiendom, (verdi opp til 1,7 mill.) 2900,00 725,00 3625,00
Verdi- og lånetakst fritidseiendom, (verdi over 1,7 mill.) Etter avtale
       
Verdi- og lånetakst næringseiendom (verdi opp til 2,5 mill.) 3500,00 875,00 4375,00
Verdi- og lånetakst næringseiendom (verdi over 2,5 mill.) Etter avtale  
       
Oppdatering av tidl. avholdt takst Etter avtale, normalt ca. halv pris
       
Eierskifterapport, bolig m/garasje - vanlig størrelse/standard 4500,00 1125,00 5 625,00
Boligsalgsrapport, bolig m/garasje - vanlig størrelse/standard 5500,00 1375,00 6 875,00
       
Eierskifte- eller boligsalgsrapport, større og/eller eldre boliger Etter avtale
       
Arealkontroll iht Norsk Standard Baseres på tidforbruk
       
Timesats, vanlig 750,00 188,00 938,00
Timesats, annet, etter avtale      
       
Bilgodtgjørelse, pr. km  fra kontor, Tallaksen Mandal, Skuland Lindesnes 4,00 1,00 5,00
Timesats kjøretid 500,00       125,00      625,00
                              
Kontroll vedr. kommunale godkj., tegninger, nødv. dokumentasjon 400,00 100,00 500,00
       
Nødv. kopier fra kommune, kartverk, tinglysing belastes etter gjeldende satser.      
       
       
Mandal, 18.12.13      
TS-Takst      

 

 

 

 

 


Webdesign ©2011-15 Salit