Vårt primære
arbeidsdistrikt:

 Vi yter tjenester i 
 kommunene

  • Mandal
  • Lindesnes
  • Audnedal
  • Marnardal
  • Åseral

 Tilstøtende deler av:

  • Songdalen
  • Søgne

 

 

 nua

Kontorfellesskapet TS-TAKST:

Kontorfellesskapet ble i utgangspunktet etablert høsten 2000, og med kontoradresse i Mandal.
Drives idag av takstmennene Sven T. Tallaksen og Toralf Skuland.

 

vest-agder-2Produkter:

De produkter/tjenester vi leverer handler for en stor del om:

Verditakst, Rapport vedr. eierskifte, samt byggskader og lignende.

For nærmere informasjon, se våre infosider.

 

Arbeidsdistrikt:

Vårt primære arbeidsdistrikt er kommunene:

Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal, Audnedal, Marnardal, Åseral, samt tilstøtende deler av Songdalen og Søgne.

 

 


 

 

Vårt kontor:

Vårt kontor ligger i Store Elvegate i Mandal - de 4 store vinduene på høyre side under her:

kontorblyant


Webdesign ©2011-15 Salit