Vårt primære
arbeidsdistrikt:

 Vi yter tjenester i 
 kommunene

  • Mandal
  • Lindesnes
  • Audnedal
  • Marnardal
  • Åseral

 Tilstøtende deler av:

  • Songdalen
  • Søgne

 

 

 nua

Vi hjelper deg med ulike takster av både bolig-, nærings- og landbrukseiendommer.
Våre takstfolk er alltid oppdaterte på det siste.


kontorblyant


Webdesign ©2011-15 Salit